Czym jest Power Apps

W tym artykule dowiesz się więcej o przełomowym rozwiązaniu jakie Microsoft przedstawił światu IT. Rozwiązania biznesowe mają z tego powodu wiele korzyści, które z roku na rok są coraz większe.

Krótko o technologii

Microsoft stworzył Power Apps i zaprezentował je po raz pierwszy jako część swojej platformy Power Platform w kwietniu 2019 roku. Power Platform to zestaw narzędzi do analizy danych, automatyzacji procesów, tworzenia aplikacji i tworzenia wizualizacji biznesowych. Power Apps jest jednym z głównych składników tej platformy i umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji bez programowania tradycyjnego.

Od momentu wprowadzenia na rynek Power Apps przeszło wiele aktualizacji i rozwinięć, co pozwoliło na rozszerzenie jego możliwości i funkcjonalności. Microsoft nadal rozwija Power Apps, aby sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym i technologicznym. Dlatego daty i funkcje mogą być aktualizowane od momentu mojego ostatniego przekazania wiedzy w wrześniu 2021 roku. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, warto sprawdzić oficjalną stronę Microsoft dotyczącą Power Apps.

Power Apps a BI

Business Intelligence (BI) stanowi ważny obszar działalności i rozwijający się rynek w Polsce. Business Intelligence odnosi się do procesu gromadzenia, analizy, wizualizacji i interpretacji danych w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Istnieje wiele segmentów BI, a jednym z nich jest Power Apps. Co to jest Power Apps?

W Polsce rynek Business Intelligence jest dobrze rozwinięty, a wiele firm i organizacji korzysta z narzędzi BI do analizy danych i raportowania. Firmy w różnych sektorach, takie jak finanse, przemysł, zdrowie, handel detaliczny i wiele innych, inwestują w rozwiązania BI. Dostępne są różne narzędzia i platformy BI, zarówno od międzynarodowych dostawców, takich jak Microsoft Power BI, Tableau, QlikView, jak i od lokalnych firm specjalizujących się w rozwiązaniach BI. Wraz z rosnącym znaczeniem danych w biznesie, firmy w Polsce coraz bardziej doceniają rolę Business Intelligence. BI pomaga w zrozumieniu trendów, identyfikowaniu możliwości i wykrywaniu zagrożeń w danych.

Narzędzia BI umożliwiają zaawansowaną analizę danych i tworzenie wizualizacji, co ułatwia szybkie zrozumienie informacji i podejmowanie decyzji na podstawie faktów. Rozwinięty rynek Business Intelligence w Polsce przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie analizy danych i Business Intelligence. W Polsce istnieją szkolenia, kursy i programy edukacyjne, które pomagają rozwijać umiejętności w zakresie BI.

Wartość Big Data

Firmy w Polsce również coraz częściej korzystają z usług chmury i technologii Big Data w kontekście Business Intelligence. To pozwala na przechowywanie i przetwarzanie dużych ilości danych oraz skalowalność rozwiązań BI. Business Intelligence jest wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki, takich jak finanse, zdrowie, produkcja, handel detaliczny, energetyka, usługi publiczne, automotive. Działa jako narzędzie do optymalizacji procesów biznesowych i podejmowania strategicznych decyzji. Rynek BI w Polsce jest konkurencyjny, co oznacza, że firmy dostarczające rozwiązania BI starają się oferować coraz bardziej zaawansowane i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *