Korepetycje z języka migowego

Korepetycje z języka migowego

Zasady pracy z innymi rodzajami tłumaczy ustnych dotyczą również tłumacza języka migowego. Najlepiej byłoby traktować ich jak innych profesjonalistów, którzy tam pracują, aby ułatwić komunikację i wymianę wiadomości z języka źródłowego na język docelowy. Pamiętaj, że kodowanie i dekodowanie wiadomości powinno odbywać się bez zmiany pierwotnego znaczenia lub wyrażania stronniczości w stosunku do transmisji. Tłumaczenie na język migowy jest niezbędną usługą. Nauczyciele słyszący, którzy wchodzą w interakcje z dziećmi niesłyszącymi lub niedosłyszącymi, często wolą SEE niż ASL, głównie dlatego, że SEE stosuje te same zasady i ułatwia proces uczenia się czytania po angielsku. Instruktorzy SEE zachęcają uczniów do korzystania z technik słuchania i uczenia się czytania mowy, aby ułatwić komunikowanie się i rozumienie innych. Sygnatariusz SEE potrzebuje więcej czasu na podpisanie czegoś niż osoba używająca ASL lub PSE, ponieważ sygnatariusz SEE musi zawierać końcówki słów, czasowniki posiłkowe itp.

O tym warto pamiętać!

Podczas gdy język migowy jest używany przede wszystkim jako środek komunikacji z osobami niedosłyszącymi lub niesłyszącymi i między nimi, istnieją również inne zastosowania. Ostatnio rodzice i nauczyciele używali języka migowego jako narzędzia do nauczania umiejętności językowych młodych, przed werbalnych dzieci. Niektórzy rodzice zaczynają nawet uczyć języka migowego, gdy ich dzieci są jeszcze niemowlętami. Rodzice mogą zacząć uczyć swoje dzieci języka migowego, gdy mają sześć miesięcy, chociaż może upłynąć kilka miesięcy, zanim dziecko zrobi swój pierwszy znak. Większość dzieci może na początku poradzić sobie z kilkunastoma lub więcej słowami słownictwa. Gdy dziecko uczy się znaczenia znaków, często będzie chciało nauczyć się znaków dla wszystkiego wokół niej. Wielu rodziców zauważa, że w pewnym momencie pragnienie ich dziecka, aby nauczyć się więcej znaków, dramatycznie wzrasta. Wielu rodziców koncentruje się na nauczaniu znaków, które są oparte na potrzebach. Ich filozofia polega na tym, że dziecko szybko uczy się komunikować konkretne potrzeby, zmniejszając frustrację zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Typowe objawy oparte na potrzebach to „więcej”, „jedz” lub „pij”. Rodzice mogą również uczyć swoje dzieci znaków w oparciu o to, co dziecko uważa za interesujące. Jeśli na przykład dziecko wydaje się urzeczone pluszowym misiem, możesz nauczyć dziecko znaku niedźwiedzia. Korepetycje z języka migowego są bardzo pomocne.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *