Świątynia Tantry: Uzdrowienie Poprzez Kundalini Healing

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej fascynującej metodzie uzdrawiania znanej jako Kundalini Healing. Ta dla wielu osób nieznana i tajemnicza metoda wykorzystywana jest do skutecznego uzdrawiania seksualności, traum, blokad, lęku i cienia. Dowiedzmy się więcej o tej metodzie, która została wypracowana przez Lunę przez 25 lat osobistej praktyki i pracy z różnymi aspektami ludzkich traum i blokad oraz sferą ludzkiej seksualności i która praktykowana jest w najstarszej w Polsce Świątyni Tantry – Kala Luna Temple.

Świątynia Tantry Kala Luna Temple to miejsce o głębokim duchowym znaczeniu. Jej historia sięga daleko wstecz, a jej misja polega na przynoszeniu uzdrowienia i transformacji osobom poszukującym głębszego zrozumienia swojej seksualności oraz rozwiązania problemów związanych z traumami i blokadami.

Przyjrzyjmy się poniżej kilku zaawansowanym tantrycznym metodom terapeutycznym.

Kundalini Healing: Metoda Trwała

Kundalini Healing to serce tej świątyni. Ta technika jest jednym z głównych filarów terapeutycznych, które oferuje to miejsce. Jest to jedyna metoda terapii poprzez ciało, która oferuje gwarancję skuteczności i trwałego uzdrowienia.

Kundalini Healing: Co to jest?

Kundalini Healing to jest specjalistyczna metoda bardzo głębokiej i bardzo spokojnej psycho-seksualnej terapii poprzez ciało. Poprzez bezpieczną pracę z ciałem i nagością, terapeutyczny i uzdrawiający dotyk ciała i miejsc intymnych oraz sesje, które są intencyjnie i intymnie czyste, metoda daje trwałe pozbycie się wszystkich intymnych traum, wewnętrznych blokad i świadomych i nieświadomych zahamowań. I działa natychmiastowo, w czasie rzeczywistym, czyli to, co jest uzdrowione na sesji, jest uzdrowione trwale.

Tantra Prowokatywna – Out of Box

Tantra Prowokatywna to innowacyjna forma tantrycznej terapii, która wykracza poza tradycyjne ramy. Jest to podejście, które z pewnością wzbudza zainteresowanie i zachęca do eksploracji granic swojej seksualności i duchowości.

Sesje prowokatywne to bardzo specjalistyczna rozmowa. Działa poprzez bardzo mocne, psycho-mentalne obrazy, które trwale przeprogramowują podświadomość i uwalniają ze wszystkich wyuczonych i nieświadomych wzorców i ram. I dają natychmiastowy efekt uzdrowienia i psycho-mentalnej zmiany.

Dzięki zastosowaniu tej techniki, poprzez niestandardowe rozwiązania, możliwe jest m.in. bardzo szybkie uzdrawianie hamujących, głęboko zakorzenionych przekonań, destruktywnych i niszczących wzorców, szkodliwych nawyków i działań.

Gurudewa: Twój Największy Przyjaciel

Gurudewa to nazwa, która w Sanskrycie oznacza „Oświeconą Boską Mądrość” i „Przewodnika Duchowego”. Gurudewa, będąca częścią Kundalini Healing, koncentruje się na naprawie relacji z własnym ciałem, duchowym wnętrzem i intymnością. To sesje, które pozwalają zrozumieć, że swojej wewnętrznej, najwyższej mądrości musimy szukać w sobie, a nie w wychowaniu i zewnętrznych autorytetach. I uczą widzieć, że do osiągnięcia tego stanu potrzebne jest oczyszczenie siebie ze wszystkiego, co nas w tym blokuje.

Gurudewa pomaga odnaleźć dobrą drogę do siebie i nauczyć się siebie kochać i traktować siebie z dobrą, zdrową miłością. Znaleźć odpowiedzi na wszystko, z czym wewnętrznie i życiowo utykamy. Odbudować swoją wewnętrzną siłę i własną wartość, wiarę w siebie i zaufanie do siebie. I odzyskać swoją wewnętrzną pewność i prowadzenie zgodne ze swoją wewnętrzną mądrością i sercem.

Kundalini Healing: Bioenergoterapia Intymna

To unikalna metoda uzdrawiania, która skupia się na wykorzystaniu ZIMNEJ KUNDALINI – najbardziej uzdrawiającej energii życiowej w celu uzdrowienia intymności i sfery seksualnej. Opiera się na naukach tantrycznych, które zakładają istnienie subtelnej energii, nazywanej Kundalini, która płynie przez ciało i może zostać aktywowana. Głównym celem tej metody jest właściwe kierowanie tej energii podczas sesji, co prowadzi do trwałego ugruntowania całego procesu uzdrowienia.

Warto zaznaczyć, że praktyka Bioenergoterapii Intymnej wymaga doświadczonego terapeuty i otwarcia na duchową transformację. To podejście może pomóc w uzyskaniu pełniejszej i bardziej harmonijnej intymności oraz rozwoju osobistego.

Bagmati: Seksualno-Duchowa Pełnia

Bagmati to klucz do odkrycia nowej, czystej relacji ze swoją seksualnością. W tej technice zakłada się, że seksualność jest naturalną i integralną częścią ludzkiego doświadczenia, która może być wykorzystana jako źródło transformacji i rozwoju osobistego. Aby zatem móc praktykować prawdziwy i w pełni świadomy seks tantryczny, trzeba przyjąć swoją seksualność taką, jaka jest w nas na prawdę.

Wyruszając w niezwykłą podróż ku doświadczaniu ciała z pełnej, duchowej perspektywy, możemy oddać się celebracji zgłębiania naszej Świętej Seksualności. To proces, w którym dotyk staje się piękny, zmysłowy i czuły, prowadząc nas ku zaufaniu przyjemności i otwarciu naszej duszy i serca.

W Bagmati nauczysz się swojej świętej Seksualności, a nie kolejnych wzorców. Zbudujesz z nią przepiękną, bliską więź. Nauczysz się kochać się ze swoją seksualnością. I zbudujesz swoją intymność ze sobą, o jakiej nigdy nawet nie marzyłeś.

Masaż miejsc intymnych, w kontekście Przebóstwienia Aghori jest inicjacją Świętej Seksualności. Poprzez tę inicjację uczymy się tantrycznego wsłuchiwania się w naszą własną Świętą Seksualność i w nasze najgłębsze, intymne ja.

Jest to narzędzie i brama, prowadząca nas do wewnętrznej pełni i odkrywania duchowej mocy naszych miejsc intymnych. Jest to ścieżka wiodąca ku większemu zrozumieniu i akceptacji naszej seksualności. Rytuały Bagmati, związane z Czarną Tantrą, pozwalają na zupełnie nowy sposób

budowania bliskości i więzi z naszą intymnością. Uczymy się słuchać naszych miejsc intymnych, przyjmować ich duchowe dary i czerpać z ich niezwykłej mocy.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *