Miasto znanie na całym świecie – Odessa perła Morza Czarnego!

Odessa jest administracyjnym regionalnym centrum obwodu o tej samej nazwie na południu Ukrainy. Miasto położone jest na północno- zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego, na przecięciu głównych szlaków międzynarodowych z Europy do Azji i zajmuje dogodne położenie geograficzne nie tylko na Ukrainie, ale także na kontynencie euroazjatyckim. Miasto Odessa to jeden z głównych ośrodków gospodarczych Ukrainy, nowoczesny węzeł transportowy i logistyczny z rozwiniętą infrastrukturą; port morski z potężnym kompleksem przemysłowym; duży ośrodek przemysłowy, naukowy, handlowy, kulturalny i turystyczno- rekreacyjny regionu Morza Czarnego. Nadmorskie i przygraniczne położenie stwarza miastu i całemu regionowi korzystne możliwości efektywnego rozwoju współpracy międzynarodowej i zagranicznej działalności gospodarczej.

Populacja wynosi ponad 1 milion osób.

Odessa wielokulturowość i różnorodność

Podczas wycieczki do Odessa można się przekonać, że to naprawdę wyjątkowe ukraińskie miasto nad brzegiem Morza Czarnego, znane na całym świecie. Ta wyjątkowość polega na jego położeniu geograficznym, jako wiecznym pomoście pomiędzy ukraińskimi polami a bezkresnym morzem, gdzie łączą się tradycje ukraińskiego rzemiosła i handlu międzynarodowego. To także wielokulturowość, połączenie kultur i tradycji przyniesionych tutaj przez przedstawicieli wielu narodowości, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich obszarach – od urbanistyki po mentalność jego mieszkańców. Mieszkańcy Odessy różnych narodowości stworzyli unikalne dziedzictwo tego miasta.

Portowe miasto Odessa

Wycieczka do Odessy to także podróż w czasie. To miasto europejskie, które nie tylko jest zaplanowane według standardów europejskich, z wykorzystaniem najbardziej postępowych wówczas idei urbanistycznych, przy zaangażowaniu europejskich specjalistów w planowanie i zarządzanie realizacją projektów, ale także takie, które ma stworzył własną, niepowtarzalną kulturę miejską. Rozwijając się jako port handlowy, Odessa wykazała szybki wzrost gospodarczy i demograficzny i w ciągu jednego stulecia stała się gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum północnego regionu Morza Czarnego. Odessa jako miasto portowe w połowie XIX w. stała się ośrodkiem tranzytu i handlu pośredniego krajów Europy, Bliskiego i Środkowego Wschodu, głównym ośrodkiem eksportu pieczywa w regionie.

Życie kulturalne Odessy

Tradycje patronackie założone przez ojców założycieli miasta i lokalnych kupców, sieć placówek oświatowych, wśród których wyróżniała się uczelnia; szkoły muzyczne i artystyczne kształcące inteligencję twórczą; sieć muzeów i teatrów; wielonarodowy skład ludności utworzył w Odessie wyjątkowe i niepowtarzalne tło kulturowe, w wyniku którego Odessa od pierwszych dziesięcioleci swojego istnienia nadała ton narodowej nauce i kulturze. Położenie geograficzne i specjalne przywileje ekonomiczne determinowały różnorodność narodową ludności Odessy – w poszukiwaniu lepszego losu migrowali tu z różnych stron świata. Miasto nabrało kosmopolitycznego charakteru i utworzyło szczególny barwny skład etniczny ludności. Wycieczka do Odessy do okazja do zaobserwowanie tej wyjątkowej symbiozy wielu kultur. Znaczącą rolę w uporządkowaniu i rozwoju Odessy odegrali cudzoziemcy w służbie publicznej – europejscy politycy i wojskowi, artyści i biznesmeni. Odessa połączyła kultury i tradycje przedstawicieli ponad 130 narodowości. Pomimo tak dużej różnorodności ludności, różniącej się poglądami religijnymi, sposobami życia i zwyczajami, Odessa zawsze była i pozostaje spokojnym, wolnym miastem. Kształtowanie się Odessy jako miasta wielonarodowego znalazło odzwierciedlenie w pojawieniu się kościołów etno-wyznaniowych i zachowało się do dziś w wielu toponimach: bułgarski, wielki i mały arnaut, grecki, gruziński, żydowski, indyjski, hiszpański, kaukaski, polski, uliczny, francuski i Bulwary włoskie. Ostatnio w Odessie pojawiły się nowe parki: w Stambule, w Grecji i Azerbejdżanie.

Mozaika kulturowa w Odessie

Wycieczka do Odessy to nie tylko szablonowy program top 10 najwspanialszych zabytków, to także możliwość poznania kolorytu tego tętniącego życiem miasta. Od 2017 roku Odessa jest członkiem Międzynarodowego Programu Rady Europy „Miasta Międzykulturowe” (ISS) i ucieleśnia nowy model zarządzania różnorodnością etniczno-kulturową oraz międzykulturową integrację imigrantów i mniejszości narodowych w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Odessa została zbudowana przez Europejczyków i w europejskim stylu. Europejczycy wnieśli do miasta ducha wolności. Wolnościowy duch Odessy znalazł także odzwierciedlenie w twórczości odeskich artystów – pisarzy, publicystów i artystów. Z Odessą historycznie związane są biografie i dzieła setek wybitnych pisarzy i poetów. Jednak sama Odessa znalazła swoje odbicie w wielu dziełach literackich, stając się nie tylko sławnym miastem, ale także barwnym obrazem artystycznym. Miasto stało się znane na całym świecie i zyskało wiele poetyckich nazw: „Południowa Palmyra”, „Perła Morza Czarnego”, „Odessa-matka”, „Uśmiech Boga”. Wiele osób wybiera ten kierunek na wycieczek ponieważ jest to ciekawe doświadczenie i pozostawia w pamięci wiele pozytywnych wspomnień.

Odessa wpisana na listę  światowego dziedzictwa UNESCO

Wycieczki do Odessy stały się jeszcze popularniejsze od 2019 roku, ponieważ właśnie w tym roku UNESCO wpisało Odessę na listę kreatywnych miast świata w dziedzinie literatury. Ponadto Odessa to kolebka narodowej piłki nożnej i powszechnie uznawana stolica humoru. Dlatego Odessa często nazywana jest „nie pierwszym, ale nie drugim miastem w kraju”. Współczesna Odessa to ośrodek przemysłowy, transportowy, oświatowy, naukowy i kulturalny południowej Ukrainy, a także znany ośrodek turystyczno- rekreacyjny. Odessa jest dumna z osiągnięć swoich utalentowanych naukowców i naukowców, z których osiągnięcia wielu są znane na całym świecie. Na terenie współczesnej Odessy działa ponad 20 uczelni wyższych, z których połowa ma status „krajowych”. Duży potencjał naukowo-techniczny miasta – uczelnie, uniwersytety, instytuty, struktury instytucji naukowo-badawczych, uczelnie zawodowe i szkoły – pozwalają co roku kształcić wykwalifikowanych specjalistów, kadrę naukową i pracującą w szerokim zakresie specjalności i kierunków.

Podsumowując Odessa jest często uważana za turystyczną mekkę południowej Ukrainy. Wycieczki w ten region kraju są bardzo popularne. Aby zachować status Odessy jako turystycznej perły, w ostatnich latach przeprowadzono prace restauratorskie przy wielu wybitnych zabytkach architektury, stworzono komfortowe warunki do wypoczynku, rozwijała się działalność hotelarsko-gastronomiczna. Co roku Odessę odwiedzały miliony turystów, a miasto ciepło witało gości, oferując ponad 50 muzeów i galerii do poznania i relaksu, w tym legendarne odeskie katakumby, dziesiątki teatrów i kin, plaże i kompleksy uzdrowiskowe, centra rozrywki, liczne parki i kwadraty. Goście Odessy koniecznie odwiedzili perłę architektury, światowej sławy Odeski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu, przespacerowali się Bulwarem Primorskim i słynną ulicą Deribasowską, weszli po słynnych Schodach Potiomkinowskich i poczuli świeże morskie powietrze zwiedzanie portu w Odessie.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *