Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzacja to proces utrzymywania pożądanej temperatury, wilgotności i czystości powietrza w zamkniętych pomieszczeniach w celu zapewnienia udogodnień niezbędnych do komfortowego funkcjonowania i korzystania z życia przez ludzi oraz udogodnień niezbędnych do działania urządzeń, procesów itp. Procesy klimatyzacji, tj. ogrzewanie i chłodzenie, osuszanie i nawilżanie oraz oczyszczanie powietrza, powinny być realizowane przez urządzenia lub systemy klimatyzacyjne. Urządzenia klimatyzacyjne są przeznaczone przede wszystkim do klimatyzowania pomieszczeń jadalnych lub zamkniętych przestrzeni, w których lub w pobliżu których urządzenia te są umieszczone.

System klimatyzacji

Klimatyzator służy do klimatyzowania pomieszczenia poprzez zmianę stanu lub ilości powietrza, które jest wykorzystywane w pomieszczeniu. Jednokanałowa niskociśnieniowa centrala wentylacyjna o ciągłym przepływie powietrza jest stosowana na przykład w halach sportowych i kinowych, sklepach itp. Powietrze jest ostatecznie wprowadzane do pomieszczenia przez centralną komorę klimatyzacyjną, gdzie jest filtrowane, ogrzewane lub chłodzone oraz, w razie potrzeby, nawilżane. Jeżeli pomieszczenie jest klimatyzowane na wyższym poziomie, należy zastosować jednostkę jednokanałową z protokołem zmiennego przepływu powietrza lub jednostkę dwukanałową. Zestaw dwukanałowy ze stałym lub zmiennym protokołem powietrznym powinien mieć dwa równoległe kanały, którymi powietrze jest doprowadzane do wężownicy chłodzącej zainstalowanej w każdym pomieszczeniu: jeden kanał z powietrzem zimnym, a drugi z ciepłym, a żądana temperatura powietrza powinna być osiągana przez kontrolowane mieszanie strumieni zimnego i ciepłego, które powinno być kontrolowane w pomieszczeniu. Sterowany system nadaje się do klimatyzowania szerokiego zakresu pomieszczeń, np. hoteli, biurowców itp. Składa się on z centralnej instalacji do produkcji ciepłej lub zimnej wody (kotłownia, stacja grzewcza lub chłodnicza), która jest rozprowadzana za pomocą rury. Składają się one z komory gotowania z filtrem, żeberkowego wymiennika ciepła i wentylatora. Wentylator powinien kierować powietrze z pomieszczenia przez wymiennik ciepła, gdzie zostanie ono ogrzane lub schłodzone, a następnie ponownie wprowadzone do pomieszczenia. Sieć kanałów w takim systemie dostarcza wodę o tej samej temperaturze do wszystkich nawiewników. Układ czterobiegowy, w którym nawiewniki z dwoma oddzielnymi wymiennikami ciepła są zasilane w ten sam sposób wodą ciepłą i zimną, ma możliwość różnych trybów pracy (jeden nawiewnik do chłodzenia, a drugi do ogrzewania). Klimatyzacja Rzeszów to najlepszy wybór.

Informacje dodatkowe: klimatyzacja Rzeszów.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *