Lokalizacja przecieków wody

Podczas próby zlokalizowania wycieku wody użytkownik ma do dyspozycji kilka narzędzi. Oczywiście można szukać nieszczelności za pomocą słuchu, ale nie jest to metoda niezawodna. Aby stwierdzić, że doszło do wycieku wody, należy poszukać pewnych oznak, a następnie dokładniej je zbadać. Niewykryte wycieki wody stanowią poważny wydatek i trwałe wyzwanie dla systemów wodociągowych. Istniejące tradycyjne technologie wykrywania wycieków wody w systemach wodociągowych wymagają dużych nakładów finansowych i czasowych ze strony operatora systemu wodociągowego.

Wykrycie przecieków

Sprawdzaj zużycie wody na wodomierzu, gdy główny zawór wody w domu jest zakręcony. Dzięki temu można się upewnić, czy pod ziemią nie ma przecieku. Po znalezieniu lokalizacji wykonaj następujące czynności. Upewnij się, że w domu nie ma bieżącej wody, zakręcając główny zawór wody w domu. Sprawdź, czy na wodomierzu znajduje się wskaźnik przecieku, który często ma postać małego czerwonego, białego lub niebieskiego trójkąta. Ponieważ w domu wyłącza się całą wodę, trójkąt powinien być nieruchomy. Jeśli się kręci, oznacza to, że pod ziemią jest nieszczelność. Jeśli licznik nie jest wyposażony we wskaźnik wycieku, należy zanotować aktualny odczyt licznika. Pozostawić zawór główny wyłączony przez 30-60 minut. Następnie wróć do rejestrowania wskazań licznika. Jeśli odczyt zmienia się, mimo że w domu nie ma wody, oznacza to, że doszło do podziemnego wycieku. W przypadku przecieków podziemnych nie można łatwo zauważyć takich oznak, jak gromadzenie się wody na podłodze lub dźwięk kapiącej wody. Zazwyczaj pierwszą rzeczą, jaką zauważa się, jest wzrost rachunku za wodę. Może to następować stopniowo przez kilka cykli rozliczeniowych lub nagle w jednym miesiącu. Za pomocą powietrznego czujnika wody można natychmiast wykryć wyciek wody. Dzięki innowacyjnej technologii ten niewielki czujnik można umieścić w elastyczny sposób. Nie jest konieczne podłączanie przewodów. Wycieki wody są zazwyczaj niewidoczne gołym okiem. Woda znajduje swoją drogę i może wydostać się w zupełnie innym miejscu niż to, w którym nastąpił wyciek. Firma hydrauliczna może szybko i dokładnie określić, czy występuje przeciek i w razie potrzeby zlokalizować go, stosując szereg innowacyjnych technik. Dzięki szybkiej i niezawodnej interwencji można ograniczyć, a nawet uniknąć większych strat wody, zgnieceń i zakłóceń. Dzięki kamerom termowizyjnym można dokładnie wykryć większe powierzchnie. Różnice kolorów w obrazie termicznym umożliwiają precyzyjne zlokalizowanie wycieku.

Źródło: lokalizacja przecieków wody.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *