Regeneracja rur kanalizacyjnych

Renowacja rur kanalizacyjnych lub rehabilitacja kanalizacji – wykorzystuje nieinwazyjne metody naprawy, wymiany lub modernizację istniejących rurociągów kanalizacyjnych – głównie za pomocą technik reliningu, utwardzania i uszczelniania. Nieinwazyjne metody, z których korzysta większość specjalistycznych wykonawców, obejmują „technologię bez wykopową”. Technologia bez wykopowa, znana również jako bez wykopowa renowacja rur, zasadniczo oznacza, że nie ma wymogu kopania otaczającej ziemi, stosowania otwartych wykopów. Procedury bez wykopowe są szybkie i proste, a zdecydowana większość prac jest wykonywana tylko na dotkniętych rurach lub częściach rur. Różnią się one od konwencjonalnych „otwartych” rodzajów rekultywacji rurociągów, które tradycyjnie musiały być inwazyjne i spowodowały znaczne uszkodzenia obszaru wokół rury. Co więcej, prace takie były kosztowne i powodowały opóźnienia w ruchu, zamknięcia dróg i miały niekorzystny wpływ na środowisko.

O tym warto pamiętać!

Nieodpowiednie planowanie i niedostateczna instalacja są najczęściej przyczynami wad linii kanalizacyjnej. Profesjonalni instalatorzy rozumieją, że właściwe zagęszczenie wysokiej jakości materiału rurowego i prawidłowego kąta nachylenia są najważniejszymi czynnikami zapobiegającymi powstawaniu wad linii kanalizacyjnych. Jednak inne czynniki, takie jak korzenie drzew, trzęsienia ziemi, słońce, ciepło, deszcz i ekstremalne wahania temperatury, mogą również powodować przesuwanie gleby, które może powodować wady. Aby zapobiec powstawaniu wybrzuszeń na linii kanalizacyjnej, podczas instalacji niezbędna jest odpowiednia ściółka gruntowa, która obejmuje wielkoformatowy żwir i piasek. Jeśli do osadzania użyto niewłaściwych materiałów, z czasem niektóre odcinki rury osiądą dalej w ziemi, powodując powstanie wybrzuszeń. Linia kanalizacyjna musi również mieć odpowiednie nachylenie, aby grawitacja mogła transportować odpady z dala od domu lub budynku. Specjaliści od bez wykopowych linii kanalizacyjnych używają najbardziej zaawansowanych dostępnych narzędzi (w tym kamer wideo i różdżek lokalizatora), aby zapewnić odpowiednie nachylenie, zapobiegając w ten sposób brzuchom w linii i późniejszemu gromadzeniu się osadu.

Podsumowanie

Ścieki cofające się do domu lub podwórka mogą powodować nieznośny zapach, który może prowadzić do uszkodzenia wody. Osad tworzy zagrożenie biologiczne, jeśli nie zostanie natychmiast zaopiekowany przez służbę kanalizacyjną. Aby szybko zdiagnozować problem, zaplanuj inspekcję kamery wideo w rurze. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, lokalna dzielnica sanitarna może wymagać surowych wymagań dotyczących napraw, co może kosztować więcej. Dodatkowe koszty wymagane na poziomie ulicy (do naprawy komercyjnej) mogą dotyczyć wykładziny włazu, utwardzonej ramy i pokrywy otworu użytkowego, renowacji nawierzchni asfaltowej i zarządzania ruchem.

Informacje: Regeneracja rur kanalizacyjnych.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *