Wykrywanie przecieków z rur

Wykrywanie przecieków z rur w większości przypadków może okazać się dość stresujące. Pomimo postępów w zaawansowanych technologiach wykrywania nieszczelności rurociągów, najczęstszą metodą wykrywania może być bezpośrednia obserwacja. Obserwacje wycieków przez pracowników rurociągu, sąsiadów i ogół społeczeństwa, a także obserwacje podczas patrolowania lub badania rurociągu są przykładami bezpośredniego wykrywania wycieków obserwacyjnych. Wykrywanie wycieków za pomocą ręcznego oprzyrządowania lub nawet przez wyszkolone psy (które podobno mają progi wykrywania znacznie poniżej możliwości instrumentu) jest techniką stosowaną w systemach dystrybucji. Patrolowanie rurociągów lub pomiary mogą być bardziej wrażliwe poprzez dostosowanie szkolenia obserwatorów, prędkości pomiaru lub patrolu, przenoszonego sprzętu (może obejmować detektory gazu, czujniki podczerwieni itp.), Wysokości / prędkości patrolu powietrznego, topografii, warunków ROW, charakterystyki produktu. Bardziej wyrafinowane metody wykrywania wycieków wymagają więcej oprzyrządowania i analizy komputerowej. Podstawą wykrywania nieszczelności rurociągów są funkcje oparte na SCADA, takie jak monitorowanie ciśnień, przepływów, temperatur, stanu sprzętu.

O tym warto pamiętać!

System wykrywania nieszczelności monitoruje przepływ wody przez rury. W przypadku wykrycia nieregularnego zachowania system wyłącza dopływ wody do całego domu lub budynku, zamykając główny zawór wody. Systemy wykrywania nieszczelności są zazwyczaj instalowane w głównym punkcie wejścia wody do nieruchomości. Ma to na celu zapewnienie, że bez względu na to, co się stanie, przepływ wody może zostać wyłączony z każdego urządzenia lub urządzenia, chroniąc w ten sposób własność przed katastrofalnymi i kosztownymi uszkodzeniami. Ultradźwiękowe systemy wykrywania wycieków wody działają poprzez monitorowanie przepływu wody przez fale ultradźwiękowe. Systemy obserwują wzór przepływu wody, licząc objętość wody przechodzącej przez czujnik i dźwiękowo rejestrując opóźnienie czasowe. Wszelkie nieregularne wzory wody w rurach są wykrywane przez ultradźwiękowe czujniki fal.  Te systemy wykrywania nieszczelności są programowalne, co oznacza, że można je dostosować do wyłączania dopływu wody w oparciu o średnie wzorce użytkowania. Mogą również łączyć się z telefonem komórkowym za pośrednictwem aplikacji, wysyłając alerty, gdy wykryją nieprawidłowe wzorce wody. Oznacza to, że możesz chronić swoją własność nawet wtedy, gdy jesteś daleko.

Źródło: Wykrywanie przecieków z rur.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *