Jak działa instalacja chłodnicza centralna?

Gdy ciecz przechodzi w stan gazowy, pochłania ciepło. Tak właśnie reaguje ludzki organizm, aby się schłodzić. Gdy temperatura otoczenia wzrasta, gruczoły potowe wydalają pot, który paruje, ponieważ nagrzewa się w kontakcie ze skórą, a następnie zostaje przekształcony w stan gazowy przez odparowanie. W układzie chłodzenia pod ciśnieniem krąży płyn termiczny. Gdy tylko płyn dotrze do jednostki mniejsza się jego ciśnienie, zmieniając stan z ciekłego na gazowy i pochłaniając ciepło z pomieszczenia. Za pomocą pompy gaz z instalacji krąży do Jednostki Zewnętrznej, gdzie zostanie poddany ciśnieniu przez sprężarkę, aby wydalić pozyskane wcześniej ciepło. W scentralizowanych instalacjach chłodniczych, instalacja chłodnicza (lub system produkcji chłodu) składa się z jednego lub kilku agregatów chłodniczych, które pracują na zasadzie sprężania, chociaż istnieją również absorpcyjne urządzenia chłodnicze. Sprężarkowe urządzenie chłodnicze jest pompą ciepła, która pobiera ciepło z otoczenia i przekazuje je do zewnętrznego płynu (powietrza lub wody, lub mieszaniny obu).

Cykl chłodniczy

Jak działa instalacja chłodnicza centralna? Sprężarka – serce systemu. Sprężarka w systemie klimatyzacji jest czasami nazywana „sercem” systemu. Klimatyzator pompuje czynnik chłodniczy przez sprężarkę, aby zapewnić pełne chłodzenie domu. Czynnik chłodniczy dostaje się do sprężarki w postaci gazu. Po wejściu do środka gaz jest sprężany, co powoduje wzrost jego ciśnienia i temperatury. Gaz opuszczający sprężarkę jest niezwykle gorący i znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Skraplacz – zmiana stanu. Sprężony, gorący gaz trafia do wężownicy skraplacza. Wentylator nawiewa powietrze na wężownicę, aby schłodzić czynnik chłodniczy, umożliwiając jego skroplenie do postaci cieczy i zmianę stanu skupienia. Wszystko to dzieje się w jednostce zewnętrznej systemu. Gdy czynnik chłodniczy znajdzie się w stanie ciekłym, jest gotowy do powrotu do wnętrza domu. Urządzenie pomiarowe – obniżanie ciśnienia. Po opuszczeniu skraplacza ciekły czynnik chłodniczy przechodzi przez urządzenie pomiarowe, które kontroluje jego przepływ do parownika. Urządzenie pomiarowe stanowi punkt, w którym czynnik chłodniczy spada z wysokiego do niskiego ciśnienia. Parownik – ponowna zmiana stanu. Wężownica parownika wykorzystuje gorące powietrze z domu do ogrzewania czynnika chłodniczego do momentu zagotowania i zmiany z powrotem w parę. Czynnik chłodniczy absorbuje ciepło, pozostawiając zimne powietrze wokół wężownicy parownika. Gdy para jest wystarczająco podgrzana, wraca do sprężarki, aby rozpocząć cykl od nowa.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *