Instalacja wodociągowa – jak dostarczyć wodę do domu?

Instalacja wodociągowa to układ przewodów, armatury i urządzeń, które zaopatrują budynek w ciepła i zimną wodę użytkową. Musi by ona dostosowana również do specjalnych norm jakościowych, które powinna spełniać woda przeznaczona do picia przez ludzi.

Rozkład instalacji wodociągowej

Na instalację wodną składa się część wodociągowa wewnętrzna, która znajduje się w środku budynku, oraz część zewnętrzna, która łączy się z przyłączem wodociągowym. Wszystkie te elementy tworzą część większej sieci wodociągowej znajdującej się np. na obszarze miasta. Budowa instalacji wodociągowej powinna przebiegać zgodnie z projektem, określone są w nim:

– przebieg rur,

– ich średnica,

– materiał, z którego są wykonane,

– średnica i rodzaj rur,

– lokalizacja zaworów oraz wodomierza.

Projektowanie instalacji Łódź to kompleksowe usługi w zakresie wykonania projektu oraz nadzoru i kierowania budową układów wodociągowej. Podstawowe elementy instalacji wodnej to część liniowa składająca się z rur, które muszą być połączone odpowiednimi łączeniami poszczególnych odcinków w taki sposób, aby zachowane było odpowiednie ciśnienie wody. Do wykonania instalacji niezbędne są również elementy, które odpowiadają za kierowanie przepływem wody, takie jak zawory, kurki, filtry oraz wodomierze.

Rozprowadzenie rur w instalacji wodnej

Rury miedziane są wybierane ze względu na dobre właściwości biologiczne tego materiału, z kolei rury z tworzywa sztucznego są doceniane za ich szybki i dokładny montaż. Ważne jest, aby całość składała się z jednego systemu, wówczas wszystkie części pasują do siebie wyjątkowo precyzyjnie. Zarówno rury miedziane, jak i z tworzywa sztucznego w instalacji wodnej są rozprowadzane w systemie trójnikowym albo rozdzielaczowym. Układ trójnikowy polega na układaniu rur w położeniu szeregowym. W pionie przebiega przewód poziomy, od którego odprowadzane są rury do każdego punktu poboru wody. Nazwa układu pochodzi od trójników, które stanowią połączenie z przewodem poziomym. Rury instalacji montowane są zazwyczaj w specjalnie zabezpieczonych bruzdach w ścianie, po ich położeniu nakładany jest tynk.

Układ rozdzielaczowy składa się z głównego przewodu poprowadzonego od wodomierza do rozdzielacza i oddzielnych rur do punktów poboru. Kiedy budynek składa się z kilku kondygnacji, na każdej z nich usytuowany jest rozdzielacz, a z niego odprowadzane są miejsca poboru wody na całą powierzchnię piętra. Zazwyczaj w rurach montowane są również specjalne filtry osadnikowe zapobiegające uszkodzeniom instalacji wodnej i w nieznacznym stopniu poprawiające jakość wody.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *